Jestem psychologiem, psychoterapeutką w trakcie certyfikacji. Ukończyłam studia magisterskie z psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, czteroletni kurs psychoterapii systemowej organizowanym przez Ośrodek Psychoterapii Systemowej w Krakowie rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, pedagogikę resocjalizacyjną na Uniwersytecie Wrocławskim. Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje
i umiejętności praktyczne poprzez udział w szkoleniach, warsztatach oraz konferencjach.

Doświadczenia zawodowe zdobywałam pracując w służbie zdrowia, ośrodkach interwencji kryzysowej, centrum pomocy rodzinie oraz współpracując z organizacjami pozarządowymi i placówkami oświatowymi. Posiadam doświadczenie w pracy
z osobami dorosłymi, dziećmi i młodzieżą a także w pracy z rodzinami, grupami w prowadzeniu grup wsparcia i rozwojowymi. Ponad to prowadzę szkolenia i warsztaty dla dorosłych jak i dla dzieci i młodzieży.

Psychoterapia jest dla mnie źródłem życiowej inspiracji, odkrywaniem potencjałów tkwiących w każdym człowieku, a także możliwością autentycznego spotkania dwojga ludzi.

Wspieram i towarzyszę ludziom w drodze do poznania siebie, swoich potrzeb, uczuć, do bycia w kontakcie ze sobą, do bycia autentycznym. Wierzę, że poznanie i akceptacja siebie otwiera możliwości do dotarcia do swojego wewnętrznego potencjału i znalezienia twórczych rozwiązań.

Wspieram Klientów w odkrywaniu ich zasobów i w odnalezieniu własnej drogi.

Bliskie mojemu sercu jest podejście systemowe i humanistyczno – egzystencjalna.
W swojej pracy łączę jedna różne podejścia terapeutyczne, indywidualnie podchodząc do każdego człowieka. Cenię sobie autentyczność i kontakt w relacji klient - terapeuta. Inspiracje w pracy czerpię także z Nonviolent Communication (NVC),
czyli Porozumienia bez Przemocy Marshalla Rosenberga.

Dbam o własny rozwój zawodowy przez systematyczny udział w superwizji indywidualnej i grupowej. Ciągle staram się rozwijać swoje umiejętności i poszerzać wiedzę, aby lepiej służyć moim Klientom w drodze ich osobistej zmiany i rozwoju.