Jak budować i dbać o relacje. Warsztat empatycznej komunikacji

Zapraszam na dwudniowy (14 godzin zegarowych) warsztat empatycznej komunikacji inspirowanej Porozumieniem bez Przemocy (Nonviolent Communication). Porozumienie bez przemocy to opracowana przez Marshalla Rosenberga metoda, która pomaga w nawiązaniu autentycznego kontaktu ze sobą i innymi ludźmi poprzez odwoływanie się do potrzeb i uczuć, co sprzyja usłyszeniu innych i byciu usłyszanym.

Warsztat adresowany jest do:
- wszystkich, którzy są zainteresowani rozwojem osobistym i poprawieniem jakości relacji w życiu osobistym lub zawodowym,
- rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży,

Celem warsztatu jest zwiększenie efektywności w codziennym porozumiewaniu się z innymi, zwiększenie szans na budowanie satysfakcjonujących relacji między- ludzkich opartych na empatii, zrozumieniu i wzajemnym szacunku.

Na warsztatach będziesz mieć okazję: 
- dowiedzieć się, co nas do siebie zbliża, a co oddala, czyli jak zbudować empatyczny kontakt z samym sobą i innymi,
- poznać zasady 4 kroków modelu komunikacji M. Rosenberga,
- dowiedzieć się, o czym nas informują nasze uczucia,
- doświadczyć kontaktu z własnymi potrzebami i poznać różnicę pomiędzy potrzebami a strategiami,
- nauczyć się, jak wyrażać prośby tak, aby miały one szanse na spełnienie,
- poznać, co kryje się za oskarżeniami, ocenami i krytyką,
- poznać sposoby reakcji na krytykę i inne trudne komunikaty, zachowując przy tym wzajemny szacunek,
- dowiedzieć się, jak odmawiać bez poczucia winy.

Korzyści z warsztatu:

- zwiększysz umiejętności empatycznego kontaktu z samym sobą i innymi;
- zwiększysz umiejętności otwartego i jasnego sposobu wyrażania siebie;
- lepiej zrozumiesz motywy swoich działań;

Metody pracy:
Będziemy pracować metodą warsztatową z wykorzystaniem ćwiczeń w parach i grupach, odgrywaniem ról, moderowaniem dyskusji i prowadzeniem mini wykładów. Każdy z uczestników otrzyma materiały warsztatowe.

Termin: 26-27.05.2018 r. (w sobotę od 10:00 do 18:00 z godzinną przerwą obiadową, w niedzielę od 9:00 do17:00 z godzinna przerwą obiadową).

Miejsce: Wrocławska Pracownia Psychoedukacji i Terapii "PLUS" Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Wrocław, pl. św. Macieja 5, III piętro

Koszt: 250 zł. (Po potwierdzeniu uczestnictwa płatne przelewem na rachunek W.P.P.iT. "PLUS" P.T.P.).

Termin zgłoszeń: do 30 kwietnia 2018 r.

Dodatkowe informacje: Gabriela Frącala, tel. 604 759 982